YETS

regionaal naar landelijk

Nederland

Jongeren

van 12 t/m 18 jaar

YETS Foundation zet sport in als middel om kwetsbare jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling en te begeleiden naar een positieve rol in hun gemeenschap en deze daardoor te versterken.

Algemeen

YETS Foundation is begonnen aan een keukentafel in 2014. De eigenzinnige visie van hoe de behoefte naar rolmodellen onder kwetsbare jongeren het best kon worden ingevuld werd vertaald naar een preventieve gedragsinterventie. In vijf jaar tijd werd de interventie doorontwikkeld, erkend en concludeerde het Mulier Instituut dat YETS bijdraagt aan minder schooluitval, minder gedragsproblemen en indirect zelfs aan minder jeugdcriminaliteit. Maar belangrijker: Maar liefst 200 jongeren namen deel aan de YETS programma’s, waarvan er 121 al twee volledige schooljaren hebben deelgenomen en hun certificaat hebben behaald. Er wordt teruggekeken op een succesvolle eerste vijf jaar. Onder toeziend oog van de Raad van Bestuur is er gezamenlijk met de YETS Coaches een nieuw meerjarenplan ontwikkeld: Waar staat YETS Foundation over 5 jaar? Met het ‘YETS franchise’ concept, wordt het mogelijk om landelijk impact te kunnen gaan maken met de interventie. 

Doelgroep

De interventie richt zich op jeugd, zowel jongens als meiden, van 12 t/m 18 jaar die op meerdere leefterreinen beginnende of al bestaande problemen hebben waardoor het risico op maatschappelijke uitval ontstaat. De problematiek uit zich onder andere in gedragsproblemen, dreigende schooluitval of leerachterstand, gebrek aan een prosociaal, steunend netwerk en beginnende politiecontacten. Veelal komt deze doelgroep uit achterstandswijken, is er sprake van een negatief thuismilieu (bijv. gezinnen met geringe sociale redzaamheid), een geïsoleerde omgeving en/of leven in armoede (Nicis Institute, 2009; Ploegman & Gijzel, 2012).

Doelstelling

De doelstelling van het project is om de YETS Foundation in de positie te brengen om zelfstandig franchisees buiten regio Rotterdam een licentie te geven om de YETS formule en interventie succesvol uit te voeren zodat het YETS gedachtegoed breder wordt gedeeld en vanaf 2024 meer dan 300 kwetsbare jongeren worden bereikt om maatschappelijke uitval te voorkomen. 

Klik op de knop hiernaast voor meer informatie over YETS